VRSTE USLUGA KOJE NUDIMO

Prijevoz betona
Ugradnja betona auto beton pumpama
Prijevoz rasutih tereta (kamenog agregata i rinfuznog cementa)
Prodaja i dostava građevnog materijala

Prijevoz betona
Od ukupne proizvodnje prevezemo oko 90% vlastitim prijevozom a ostalih 10% vanjskim suradnicima.
od voznoga parka imamo
1. mikser volumena 7m3 – komada: 3
2. mikser volumena 10m3 – komada: 3

– Maksimalni kapacitet izlaza betona vlastitim vozilima u jednom odvozu je: 51m3

Ugradnja betona auto beton pumpama
1. auto beton pumpa PUTZMEISTER
veličine krana 24metara i kapaciteta 120m3 ispumpanog u sat vremena.
godina proizvodnje-1983
2. auto beton pumpa PUTZMEISTER
veličine krana 36metara i kapaciteta 160m3 ispumpanog u sat vremena.
godina proizvodnje-2006

SIROVINE POTREBNE ZA IZRADU SVJEŽEG BETONA

1.AGREGAT – koristi se oprani i separirani agregat od renomiranih proizvođača sa Dravskog i Zagrebačkog nalazišta.
2.Koriste se deklarirane frakcije ; 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, i 16-32mm.
3.Cement-koristimo portland cement 42,5 N CEMEX DALMACIJACEMENT po potrebi i drugih proizvođača.
4.Dodaci betonu-po potrebi naručioca i projektu betona .
5.Voda je iz gradskog vodovoda

Posebnu pažnju posvjećujemo kontroli kvalitete proizvodnog procesa (ulaznih sirovina i gotovog proizvoda).

KONTROLA PROIZVODNJE SVJEŽEG BETONA

– Stalnu kontrolu vrši CSS u svemu prema HRN EN 206-1 odnosno prema programima unutarnje kontrole proizvodnje betona.
– Atesti – uvjerenja o kvaliteti osnovnih sirovina-za sve upotrebljavane sirovine tražimo od dobavljača redovito važeće ateste/certifikate.
– ispitivanje uzetih uzoraka betona provodi se na uzorcima uzetim tijekom nasumično odabranog ciklusa , a sukladno Programu kontrole suglasnosti s uvjetima projekta betona.
– uzorci se uzimaju i njeguju u skladu sa HRN

Program ispitivanja očvrslog betona izrađuje se na temelju :
predviđene količine odredbi odgovarajućih propisa , normi i tehničkih uvjeta.

PROIZVODNJA

Proizvodnja betona se odvija u skladu sa normom HRN EN 206-1, sustav kvalitete odnosi se na sve procese u MM BETONU koji su u funkciji proizvodnje, prodaje i transporta betona proizvedenog na betonari u Klinča Selima.

Betonara u jednom random danu može prizvesti do 1000 m³ betona. Posjeduje 2 autobeton pumpe , 6 miksera sa kapacitetom od 7m³ .

Postupak prizvodnje je automatiziran, upravljan računalom. Računalo omogućuje podešavanje optimalnih uvijeta ( vlažnost agregata, cementa , vode i dodataka ).

Politika kvalitete

Politikom kvalitete “MM” BETON obvezuje se:

– uspostaviti i održavati sustav tvorničke kontrole proizvodnje betona u skladu s zahtjevima TPBK; HRN EN 206-1, prema kojima se proizvode sve vrste betona

– prepoznati zahtjeve naručitelja i kupca kroz otvorenu komunikaciju i analizu reklamacija i primjedbi, kako bi se zadovoljstvo kupaca i naručitelja neprestano povećavalo

– prepoznati zahtjeve sustava tvorničke kontrole proizvodnje betona za nužnim znanjem zaposlenika i podržati ih osiguravanjem sredstava i provođenjem obuke

– kontinuirano ispunjavati zakonsku i tehnički regulativu

– razvijati sustav tvorničke kontrole proizvodnje i poboljšavati aktivnosti potrebne za ispunjavanje zahtjeva norme

– povećati opseg poslovanja i proširiti vrste proizvoda

– najmanje jednom godišnje provjeriti i ocijeniti prikladnost ove Politike od strane Uprave

Uprava tvrtke ovom se politikom obvezuje da će osigurati sredstva za funkcioniranje i razvoj sustava tvorničke kontrole proizvodnje betona te motivirati sve sudionike procesa u opredijeljenosti za kvalitetu.

Kontrola proizvodnje betona je pod neprekidnim nadzorom s čijim stručnjacima usko surađuje na proizvodnji betona visokih performansi

CERTIFICIRANI BETONI

Betoni su certificirani od ovlaštene pravne osobe CSS-a u skladu s normom HRN EN 206-01.

Kontrola svježeg i očvrslog betona, kao i kontrola ulaznih materijala vrši se u laboratoriju, koji je opremljen u skladu sa zahtjevima referentnih metoda niza HRN EN 12350 i HRN EN 12390 za ispitivanje svježeg i očvrslog betona. Laboratorij je također opremljen u skladu sa zahtjevima referentnih metoda za kontrolu agregata.

ADITIVI I DODACI BETONU

Aditvi dodaci betonu mogu dodatno poboljšati osobine sviježeg i očvrslog betona.  Tako je pozitivan učinak aditva i dodataka u svježem betonu vidljiv na obradi betona i duljini trajanja obrade. U očvrslom betonu aditivi i dodaci betonu povoljno dijeluju na postojanost betona i čvrstoću betona. Potrebno je naglasiti da je dodavanje aditiva i dodataka betona s ciljem poboljšanja osobina jedino u slučaju ispravnog izbora odgovarajućeg sastava zrna. Točna je činjenica da dodavanjem aditiva i dodataka možemo postići optimalne rezultate koji se tiču pojedinih osobna betona, no ovdje se treba naglasiti da optimalno poboljšanje nekih osobina betona može ići na štetu nekih drugih osobina, stoga seni u kojem slučaju ne preporuča poboljžanje jedne osobine betona ako će to istovremeno značiti nedopustivo pogoršanje nekih drugih važnih osobina.

UBRZIVAČI

Ubrzivači su dodatci za beton koji se odlikuju svojstvom da ubrzavaju formranje hidratacijskih produkata. Ubrzivači kemijskim putem utiječu na vezanje i očvršćivanje betona. Proces vezivanja i proces očvršćavanja međusobno su povezani. Naime, nema očvršćavanja bez prethodna vezivanja, iako između tih procesa ne postoji opća i konstantna međusobna ovisnost. Stoga se u nekim podjelama dodatci koji utječu na vezivanje razlikuju od onih koji utječu na očvešćavanje. Ubrzivač vezanja jest dodatak, koji određenoj mješavini skraćuje vrijeme prelaska iz plastičnog stanja u očvrslo stanje.
Ubrzivač očvršćivanja jest dodatak koji ubrzava rane čvrstoće s ili bez utjecaja na vrijeme vezanja.

PLASTIFIKATORI

Dodaci  betonu koji omogućuju smanjenje sadržaja vode određenoj betonskoj mješavini, a da se ne promijeni njezina obradljivost, ili koji omogućuju poboljšanje obradljivosti, a da se ne miješa sadržaj vode

SUPERPLASTIFIKATOR

Superplastifikatori za beton, cementne mortove i cementne mase, definiraju se, sukladno prijedlogu europske norme koja se odnosi na dodatke za beton ovim opisom: «Superplastifikator je dodatak koji omogućuje veliko smanjenje vode određenoj betonskoj mješavini a da se ne promijeni njezina obradivost, ili koji omogućuje veliko poboljšanje obradivosti a da se ne mijenja sadržaj vode u dotičnoj betonskoj mješavini, ili koji istodobno izaziva oba učinka». Stoga se superplastifikatori smatraju novijom klasom kemijskih dodataka kod kojih je najznačajnija karakteristika da omogućuju smanjenje vode za pripremu betona i do 35%, pojedini proizvodi tu vrijednost i premašuju.

VLAKNA

Vlaknasti volumenski dodaci betonu

Kao vlaknasti dodaci u pravilu se koriste čelična vlakna, ali ponekad također i staklena vlakna i vlakna umjetnih materijala. Ovi dodaci u stanju su poboljšati osobine svježeg i očvrslog betona i to prije svega njihovu čvrstoću, gustoću (zbijenost) kao i radnu

MIKROSINTETIČKA VLAKNA

Mikrosintetička vlakna su fina, homopolimerna vlakna načinjena od čistog polipropilena, a obično se koriste u dimenzijama od 12 do 18 mm. Njihova posebna izrada i oblik jamče ravnomjernu distribuciju po cijeloj smjesi. Namijenjena su izričito za sprječavanje pucanja betona u prva 24 sata. Obzirom da makrosintetička vlakna omogućuju izvanrednu kontrolu pucanja u situacijama povećanih opterećenja u kasnijoj životnoj fazi betona, kombinacijom makro i mikro sintetičkih vlakana nastaju najkvalitetnije betonske konstrukcije.

ČELIČNA VLAKNA

Čelična vlakna posebno su dizajnirana tako da ojačavaju beton i imaju dugotrajne učinke u primjenama kod kojih su prisutna velika opterećenja. Pored toga, daju maksimalnu kontrolu puknuća i stabilnost opterećenja na spojevima ploča. Ovisno o potrebi pojedinog projekta, čelična vlakna međusobno se razlikuju ne samo po dimenzijama, nego i po svojem posebnom obliku. Tako razlikujemo valovita vlakna, ravna vlakna s kukastim krajevima i ravna vlakna s plosnatim krajevima.

UGRADNJA BETONA

Ugradnja betona istovremeno obuhvaća istresanje i smiještaj svježeg betona i to na način da se beton ubaci što bliže njegovom konačnom položaju u konstruciji. Ove radnje treba provoditi na način, da ne dođe do segregacije smjese betona

NJEGA BETONA

Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zaštićen od prebrzog isušivanja od brze izmjene topline između betona i zraka, od oborina i tekuće vode, od visokih i niskih temperature, od vibracija i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja.

Njegovanje i zaštitu treba provoditi istovremeno, jer će se na taj način osigurati normalan proces hidratacije, skoro eliminirati evaporaciju vode iz betona, te beton zaštititi od vjetra.

UPUTSTVA I STRUČNI SAVJETI ZA RUKOVANJE I UGRADNJU BETONA PROIZVEDENIH OD STRANE TVRTKE MM BETON DOSTUPNI SU NA PRODAJNOM MJESTU NA ADRESI KARLOVAČKA CESTA 31, KLINČA SELA.

NAPOMENA: Dodavanjem vode, smjesa ili drugih aditiva tekućih ili praškastih zabranjeno dodavati na gradilištu. U slučaju dodavanja navedenih materijala tvrtka MM Beton se ograđuje od jamstva kvalitete isporučene robe.